Mobiele Stroom B.V. is opgericht naar aanleiding van de ontwikkeling van het mobiele walstroom concept. Mobiele walstroom is bedoeld om energie te leveren aan binnenvaartschepen daar waar (nog) geen vaste walstroom oplossing aanwezig is. Door gebruik te maken van 1Bio LNG of 2Bio CNG als brandstof is de opwekking van energie middels de mobiele stroom units emissie arm. Emissie arm houdt in dit geval in dat er geen uitstoot van fijnstof is, minimale uitstoot van NOx en CO2 neutraal. De units worden ontwikkeld op basis van marktvraag en gebouwd in eigen beheer.

Naast de walstroom oplossing zijn de units ook uitstekend geschikt voor andere oplossingen waar mobiel groene stroom gevraagd wordt. Men kan hierbij denken aan evenementen, autolaadpalen etc.

 

1 Bio LNG – vloeibaar aardgas gewonnen uit vuilstortplaatsen en andere recyclebronnen

2 Bio CNG – gecomprimeerd aardgas gewonnen uit vuilstortplaatsen en andere recyclebronnen